Budbringeren

Jeg kalles mer og mer for budbringeren og det er ofte på butikken i det daglige, på arrangementer eller i venninne-praten at det kommer beskjeder igjennom via meg som mediator.   Om noen stiller meg et spørsmål så kommer det som regel en kjapt svar og det tok med mange år å kjenne forskjell på mine egne meninger og budskapet som kom igjennom via meg som mediator. De nære rundt meg vet hva som skjer om de spør meg direkte og de har hjulpet meg i å finne ut forskjellen på energiene.   Skriver mer om dette i boken min «Sjelen Kaller – en reise i selvoppdagelse»