I AM Holyheart

Her er litt informasjon om meg som person – egenskaper som gjør at jeg er og lever som jeg gjør.

Jeg er inkarnert på 3 stråle: sjel og mentale plan, 2 stråle: personlig plan og 1 stråle: følelsesplan.   Dette og andre kvaliteter har gjort at arbeidslivet mitt har gitt meg mye erfaring som lærer, senterleder, styreleder, idrettsleder, Barnehagestyrer, pedagogisk leder, prosjektleder ellers leder i egen bedrift.  Jeg tar ledelsen og finner så ut hvordan vi som team kan løse oppgavene best mulig sammen. Min største styrke er den intuitive viten, væremåte og kompetanse, som leves og videreformidles i et holistisk perspektiv.

Store deler av mitt liv har jeg hatt verv som leder og mentor innen idrett og barn/ungdomsarbeid. Det var et lite opphold i organisert dugnad/verv på slutten av nittitallet og nå de siste 7 årene. Da jeg har bidratt mer med «dugnad»  på det mer individuelle mentoring / healingsarbeidet i hverdagens møter med privatpersoner.

GeneKeys:
Life Mission; 44,3 Teamwork / Synarchy ( Changer)
Evolution; 24,3  Invention/ Silence (Experience)
Radiance;  33,6 Mindfulness / Revelation (Nuture)
Purpose 19,6 Sensitivity /Sacrifice ( Intent)

Min indre drivkraft er frigjøring og fremdrift på et indre sjeleplan.  Et av mine livs formål er  sjele ekspansjon, hvor målet er å integrere/infuseres med  min overbevissthet – oversjel / sjelegruppe. Derav leve utifra høyere bevissthet / higher mind i samspill med min personlighet og via mitt hjerte leve  mitt høyeste potensiale her på jorden. Har skrevet mye om min spirituelle reise i boken «Sjelen Kaller».

En av livsoppgavene mine er å bidra til at vi aktiverer, henter frem, nærer og lever ut vårt sjelelys. Jeg lager bilder og tekst som kan bidra til å aktivere din indre kilde som igjen kan øker mer og mer i styrke akkurat som en justerbar lysbryter.  Jeg tror på at vi kan heale oss selv om vi lyser fra det indre og sprer lyset vårt for en bedre verden.

Formålet er; «å integrere sjelens lys/visdom i det jordiske liv «

Om vi ønsker planetarisk endring og evolusjon, ja da kan vi alle bidra med å være vårt beste lysende jeg. Sjelens Lys kan sees på som at hvert menneske er et lysfrø i den store jordiske lysgrid som er i og rundt jorden.

Velkommen til å skinne ditt nydelige sjelelys og jeg har skrevet boken Sjelen Kaller og holder på med Sjelens Visdom, jeg lever som budbringer og har fra barnsben helt naturlig snakket/ kommunisert via sjeleplanet.

Mitt Spiritnavn er Sol/ SonRa og sjelenavn er SunRay / KaRa,  Livsformål / Solmandalen tegnet jeg okt.  2012 .

 Jeg tilhører «White Mirror» triben  og representerer White Rytmic Mirror energien , som også viser meg sjelens reise her i dette livet.

og jeg tegnet intuitivt mitt sjele symbol  i 2012 noen år tidligere + det jeg retegnet «Stargate» mange år etter:

Listen under viser noen av de spirituelle Kilder som jeg har brukt de siste 12 årene for å integrere mer og mer av mitt sjeleplan:

-«De syv Holotyper», Søren Hauge og Kenneth Sørensen.
-«Sjelens Landskap», Stoknes, www.naturlig.no,
-Invisible Garment, www.theinvisiblegarment.com
-GeneKeys, www.genekeys.com
-Magenta Pixie, www.magentapixie.com
-Ascension with Ascended Masters, www.alphaimaging.co.nz
-Sandra Walter, «Ascension path», www.sandrawalter.com
-Human Design, www.jovianarchive.com
-Lisa Brown, www.awakeningtoremembering.com
-Paul McCarthy, Sirius Ascension
-Tammy Majchrzak, «Metatronic Foundation of Light»  
-Galaktisk Signatur, www.lawoftime.org