Oppmerksomhet

Hva ser du ?

Hva legger du merke til ?

Har du oppdaget noe nytt ved deg selv i det siste?