Selvinnsikt

Bilder og tekst som kan stimulere deg til å oppdage og bevisstgjøre deg din egen selvinnsikt. Du er den som alltid har mest tilgang til din egen innsikt og sannhet. Det er deg selv som kan aktivere og erkjenne din indre styrke og visdom.

Her i linkene ligger  noen av  kortene med tekst Livskraft,   Skyggekort og  Selvinnsikt.