Selvinnsikt

Bilder og tekst som kan stimulere deg til å oppdage og bevisstgjøre deg din egen selvinnsikt. Du er den som alltid har mest tilgang til din egen innsikt og sannhet. Det er deg selv som kan aktivere og erkjenne din indre styrke og visdom.

Det å skulle være seg selv skulle jo i teorien være en lett øvelse, men likevel sliter mange med å forklare hvem de er. Spørsmålet er vel også om dette i det hele tatt kan beskrives med ord. Hvem en er kan jo være en følelse, en slags arketype eller en faktabasert beskrivelse. Væremåte og egenskaper kan ikke settes i bås, vi finner likevel noen likhetstrekk selv om hele livet kan være bevissthetsreise i selvoppdagelse, forståelse og erkjennelse.

For å få innsikt i sin egen væremåte bør en muligens være seg bevisst hvordan en reagerer, hva en mener og hvordan en kjemper for sin rett til å vedkjenne seg sin indre visdom. Det er mange som sliter med å verdsette at denne indre viten er viktig visdom på samme måte  som  den lærte kunnskap.  Det er her jeg har erfart at mange har underkjent sin egen indre visdom, det en selv bare vet er rett for en selv.

Du inviteres derfor til å oppleve og øve på din indre innsikt og selvforståelse ved å bruke bilder og tekst som ligger i kort jeg har laget, nettopp til dette formålet.

Her i linkene ligger  noen av  kortene med tekst Livskraft,   Skyggekort og  Selvinnsikt.