Sjelen Kaller

Sjelen Kaller er bilder og tekster som kan bidra til selvrefleksjon og selvoppdagelse.

Deter nå blitt  en bok  som kan bestilles og det blir nettbrett utgave i 2019.