Sjelen Kaller

Sjelen Kaller er bilder og tekst som ønsker å bidre til selvrefleksjon og selvoppdagelse.  

Det skrives på en bok om dette tema og det vil bli oppdateringer underveis i 2018.