Sjelens budskap

Sjelens budskap er en tjeneste der en bruker «higher self guiding», skytsengler eller trekker kort med budskap. Dette er en service som vil bli mer og mer aktuell da det blir mer og mer akseptert at noen kan snakke telepatisk på sjeleplan og ta også imot budskap fra multisjel og gruppesjel.

Det er også som en kan ta inn informasjon i fortid – fremtid og samle det til alternativer i nåtid. Uansett er «sjelens budskap» en hjelp som kan brukes om en selv føler dragning mot dette. Det er alltid ment som en mulighet og ikke en sannhet.

Du velger alltid om du selv VIL bruke, lytte og ta ansvar for dine egne valg.