Lyssenter Info

Gledens Lyssenter / VilDu Utvikling

Det begynte i de dager…. VilDu Personalutvikling ble grunnlagt i 2001 og de første 10 årene var det fokus på: Pedagogisk ledelse og veiledning, «Arbeidsglede og medarbeiderskap»,  «Livsglede og motivasjon», «Selvinnsikt i team og ledelse» og «Sjef, leder og venn».

Teamene har endret seg mer mot selvutvikling, spirituell intelligens og healing. De siste årene har det var mer kunstnerisk fokus og vært en lang reise innen bevisstgjøring av samspillet mellom : kropp sjel og sinn.

Formell utdanning: Barnehagelærer, Lektor / Master i «Barnehage- og profesjonkunnskap», Pedagogisk veiledning, Ledelse som lederverktøy, Offentlig adm og ledelse, Barnehagelærer ( jobbet 10 år som styrer i barnehage).
Bedriften er foreløpig flyttet til Raveien i Sandefjord og der jeg har skrevet ferdig boken :   «Sjelen Kaller – en reise i selvoppdagelse«. Det jobbes med å finne sted, partnere og innhold for å utvikle et lyssenter for barn, unge  og voksne.

Min spesialkompetanse er å se/føle/ synliggjøre energier, og  jeg ser intuitivt enkeltindividet og gruppers felles potensiale.  Mitt  hovedfokuset videre å være  spirituell leder/ mentor /mediator / budbringer ved å tillate min kommunikasjon direkte fra «higher mind/heart» – det er derfor jeg valgte navnet  Holyheart. Ikke fordi jeg tror jeg er mer hellig en andre, men en påminnelse til meg selv om at jeg ønsker å leve utifra mitt  «hjertets vilje» / «higher heart» i det daglige. 

Velkommen til å oppdage ditt gledelige sjelelys, velkommen til å oppdage ditt sjelepotensiale og erfare hva som får deg til å lyse av glede!

«I AM, holding space – so you can feel your soul-self.

Lysets Budbringer 

I AM Holyheart,
Spirituell leder hos Gledens Lyssenter

www.VilDu.no  – www.LysSenter.no – www.SjelenKaller.no

   

Jeg er inkarnert på 3 stråle: sjel og mentale plan, 2 stråle: personlig plan og 1 stråle: følelsesplan.   Dette og andre kvaliteter har gjort at arbeideidslivet mitt har gitt meg mye erfaring som lærer, senterleder, styreleder, idrettsleder, Barnehagestyrer, pedagogisk leder, prosjektleder ellers leder i egen bedrift.  Jeg tar ledelsen og finner så ut hvordan vi som team kan løse oppgavene best mulig sammen. Min største styrke er den intuitive viten, væremåte og kompetanse, som leves og videreformidles i et holistisk perspektiv.

Store deler av mitt liv har jeg hatt verv som leder og mentor innen idrett og barn/ungdomsarbeid. Det var et lite opphold i organisert dugnad/verv på slutten av nittitallet og nå de siste 7 årene. Da jeg har bidratt mer med «dugnad»  på det mer individuelle mentoring / healingsarbeidet i hverdagens møter med privatpersoner.

GeneKeys:
Life Mission; 44,3 Teamwork / Synarchy ( Changer)
Evolution; 24,3  Invention/ Silence (Experience)
Radiance;  33,6 Mindfulness / Revelation (Nuture)
Purpose 19,6 Sensitivity /Sacrifice ( Intent)

Min indre drivkraft er frigjøring og fremdrift på et indre sjeleplan.  Et av mine livs formål er  sjele ekspansjon, hvor målet er å integrere/infuseres med  min overbevissthet – oversjel / sjelegruppe. Derav leve utifra høyere bevissthet / higher mind i samspill med min personlighet og via mitt hjerte leve  mitt høyeste potensiale her på jorden.

En av livsoppgavene mine er å bidra til at vi aktiverer, henter frem og nærer vårt sjelelys. Jeg lager bilder og tekst som kan bidra til å aktivere din indre kilde som igjen kan øker mer og mer i styrke akkurat som en justerbar lysbryter.  Jeg tror på at vi kan heale oss selv om vi lyser fra det indre og sprer lyset vårt for en bedre verden.

Formålet er; «å integrere sjelens lys/visdom i det jordiske liv «

Om vi ønsker planetarisk endring og evolusjon, ja da kan vi alle bidra med å være vårt beste lysende jeg. Sjelens Lys kan sees på som at hvert menneske er et lysfrø i den store jordiske lysgrid som er i og rundt jorden.

Velkommen til å skinne ditt nydelige sjelelys og jeg har skrevet boken Sjelen Kaller og holder på med Sjelens Visdom, jeg lever som budbringer og har fra barnsben helt naturlig snakket/ kommunisert via sjeleplanet.

Mitt Spiritnavn er Sol/ SonRa og sjelenavn er SunRay / KaRa, dette tegnet jeg spesielt i okt.  2012 :

og mitt sjele symbol tegnet jeg noen år tidligere + det jeg retegnet mange år etter:

  

Listen under viser noen av de spirituelle Kilder som jeg har brukt de siste 12 årene for å integrere mer og mer av mitt sjeleplan:

-«De syv Holotyper», Søren Hauge og Kenneth Sørensen.
-«Sjelens Landskap», Stoknes, www.naturlig.no,
-Invisible Garment, www.theinvisiblegarment.com
-GeneKeys, www.genekeys.com
-Magenta Pixie, www.magentapixie.com
-Ascension with Ascended Masters, www.alphaimaging.co.nz
-Sandra Walter, «Ascension path», www.sandrawalter.com
-Human Design, www.jovianarchive.com
-Lisa Brown, www.awakeningtoremembering.com
-Paul McCarthy, Sirius Ascension
-Tammy Majchrzak, «Metatronic Foundation of Light»