Lyssenter Info

Holistisk Lyssenter / VilDu Utvikling

Det begynte i de dager…. VilDu Personalutvikling ble grunnlagt i 2001 og de første 10 årene var det fokus på: Pedagogisk ledelse og veiledning, «Arbeidsglede og medarbeiderskap»,  «Livsglede og motivasjon», «Selvinnsikt i team og ledelse» og «Sjef, leder og venn».

Teamene har endret seg mer mot selvutvikling, spirituell intelligens og healing. De siste årene har det var mer kunstnerisk fokus og vært en lang reise innen bevisstgjøring av samspillet mellom : kropp, sjel og sinn. Jeg ønsker å samle alt jeg har erfart, lært og oppdaget i mitt liv, jeg ønsker å kunne bruk all kunnskap og kompetanse på alle plan og samle det i et «Holistiskt senter». Jeg ønsker å samle flere  til et senter, der vi alle har våre brikker til den store helheten.

Holisme betyr helhet og innebærer at alt i universet henger sammen med alt.
Mennesket er både kropp, sjel og ånd og lever i kontakt med omverdenen.
En holistisk tankegang innebærer at helheten er mer enn summen av delene.

Formell utdanning: Barnehagelærer, Lektor / Master i «Barnehage- og profesjonkunnskap», Pedagogisk veiledning, Ledelse som lederverktøy, Offentlig adm og ledelse, Barnehagelærer ( jobbet 10 år som styrer i barnehage).
Bedriften er foreløpig flyttet til Raveien i Sandefjord og der jeg har skrevet ferdig boken :   «Sjelen Kaller – en reise i selvoppdagelse«. Det jobbes med å finne sted, partnere og innhold for å utvikle et lyssenter for barn, unge  og voksne.

Min spesialkompetanse er telepati (snakker på sjeleplan),  ser/føler/ synliggjør energier, jeg ser intuitivt enkeltindividet på flere plan og har en evne til å fange opp / synliggjøre gruppe-potensiale.  Mitt  hovedfokuset videre å være  spirituell leder, spirituell mentor, alkymist,  mediator / budbringer og kommuniserer direkte fra «higher mind/heart» – det er derfor jeg valgte navnet  Holyheart. Ikke fordi jeg tror jeg er mer hellig en andre, men en påminnelse til meg selv om at jeg ønsker å leve utifra mitt  «hjertets vilje» / «higher heart» i det daglige. 

Velkommen til å oppdage ditt sjelelys, velkommen til å oppdage ditt selvoppdagelse,  og velkommen til å erfare hva som får deg til å føle livsglede.

«I AM, holding space – so you can feel your soul-self.

Lysets Budbringer 

I AM Holyheart,
Spirituell leder, mediator og mentor.

www.VilDu.no,  www.LysSenter.no,  www.SjelenKaller.no
www.Holistisk-Senter.no, www.JegSerDeg.no, +++