Lyssenter Info

Spirituelt Lyssenter / VilDu Utvikling tilhører Inger AM Holyheart

Det begynte i de dager, VilDu Personalutvikling ble grunnlagt i 2001 og de første 10 årene var det fokus på: Pedagogisk veiledning, «selvinnsikt i team og ledelse» og «Sjef, leder og venn».

Teamene har endret seg mer mot selvutvikling, spirituell intelligens og healing.
De siste årene har det var mer kunsterisk fokus og vært en lang reise innen bevisstgjøring av samspillet mellom : kropp sjel og sinn.
Formell utdanning: Lektor, Master i «Barnehage- og profesjonskunnskap», Pedagogisk veiledning, Ledelse som lederverktøy, Offentlig adm og ledelse, Barnehagelærer ( jobbet 10 år som styrer i barnehage).
Bedriften er foreløpig flyttet til Raveien i Sandefjord og der jeg har skrevet ferdig boken :   «Sjelen Kaller – en reise i selvoppdagelse«. Det jobbes med å finne sted, partnere og innhold for å utvikle et lyssenter for barn, unge  og voksne.

Ellers er hovedfokuset å være  spirituell leder, mentor /mediator / budbringer

I AM Holyheart,
Spirituelt Lyssenter

www.VilDu.no  – www.LysSenter.no – www.SjelenKaller.no

«Budbringeren»

Jeg er inkarnert på 3 stråle : sjel og mentale plan, 2 stråle: personlig plan og 1 stråle : følelsesplan .

GeneKeys:
Livsformål; 44,3 Teamwork / Synarchy ( Changer)
Evolution; 24,3  Invention/ Silence (Experience)
Radiance;  33,6 Mindfulness / Revelation (Nuture)
Purpose 19,6 Sensitivity /Sacrifice ( Intent)

Min indre drivkraft er frigjøring og fremdrift, men da på et indre sjeleplan. Livets formål er  sjelens ekspansjon, hvor målet er å Integrere/infuseres med  min overbevissthet – oversjel / sjelegruppe.

Min livsoppgave er å bidra til at vi tenner vårt sjelelys. Jeg lager bilder og tekst som kan bidra til å aktivere ditt indre lys. Jeg tror på at vi kan heale oss selv om vi lyser fra det indre og sprer lyset vårt for en bedre verden.

Om vi ønsker planetarisk endring og evolusjon, ja da kan vi alle bidra med å være vårt beste lysende jeg. Sjelens Lys kan sees på som at hvert menneske er et lysfrø i den store jordiske lysgrid som er i og rundt jorden.

Velkommen til å skinne ditt nydelige sjelelys og jeg har laget boken Sjelen Kaller og holder på med Sjelens Visdom, jeg lever som budbringer og har fra barnsben helt naturlig snakket via sjeleplan.

Mitt Spiritnavn er Sol og sjelenavn er SunRay, dette tegnet jeg spesielt i okt.  2012 :

og mitt sjele symbol tegnet jeg noen år tidligere + det jeg retegnet mange år etter:

  

Spirituelle Kilder jeg bevisst har brukt de siste 12 årene for å integrere mer og mer av mitt sjeleplan:

-«De syv Holotyper», Søren Hauge og Kenneth Sørensen.
-«Sjelens Landskap», Stoknes, www.naturlig.no,
-Invisible Garment, www.theinvisiblegarment.com
-GeneKeys, www.genekeys.com
-Magenta Pixie, www.magentapixie.com
-Ascension with Ascended Masters, www.alphaimaging.co.nz
-Sandra Walter, «Ascension path», www.sandrawalter.com
-Human Design, www.jovianarchive.com
-Lisa Brown, www.awakeningtoremembering.com
-Paul McCarthy, Sirius Ascension