VilDu Info

VilDu Utvikling tilhører Inger AM Holyheart

VilDu Personalutvikling ble grunnlagt i 2001 og de første 10 årene var fokuset: Pedagogisk veiledning, «selvinnsikt i team og ledelse» og «Sjef, leder og venn».

Teamene har endret seg mer mot selvutvikling, spirituell intelligens og healing.
De siste årene har det var mer kunsterisk fokus og vært en lang reise innen bevisstgjøring av treenighetens samspill.
Formell utdanning: Lektor, Master i profesjonskunnskap, Pedagogisk veiledning, Ledelse som lederverktøy, Offentlig adm og ledelse, Barnehagelærer ( jobbet 10 år som styrer i barnehage).
Bedriften er nå flyttet til Sandefjord og der jeg har skrevet ferdig boken :   «Sjelen Kaller – en reise i selvoppdagelse«.

Ellers er hovedfokuset å være meg selv som ; spirituell mentor /mediator

I AM Holyheart

«Budbringeren»

 

Jeg er inkarnert på 3 stråle : sjel og mentale plan, 2 stråle: personlig plan og 1 stråle : følelsesplan .

GeneKeys:
Livsformål; 44,3 Teamwork / Synarchy ( Changer)
Evolution; 24,3  Invention/ Silence (Experience)
Radiance;  33,6 Mindfulness / Revelation (Nuture)
Purpose 19,6 Sensitivity /Sacrifice ( Intent)

Min indre drivkraft er frigjøring og fremdrift, men da på et indre sjeleplan. Livets formål er  sjelens ekspansjon, hvor målet er å Integrere/infuseres med  min overbevissthet – oversjel / sjelegruppe.

Dette tegnet jeg spesielt i okt.  2012 :

og mitt sjele symbol tegnet jeg noen år tidligere + det jeg retegnet mange år etter:

  

 

 

Spirituelle Kilder jeg bevisst har brukt de siste 12 årene for å integrere mer og mer av mitt sjeleplan:

-«De syv Holotyper», Søren Hauge og Kenneth Sørensen.
-«Sjelens Landskap», Stoknes, www.naturlig.no,
-Invisible Garment, www.theinvisiblegarment.com
-GeneKeys, www.genekeys.com
-Magenta Pixie, www.magentapixie.com
-Ascension with Ascended Masters, www.alphaimaging.co.nz
-Sandra Walter, «Ascension path», www.sandrawalter.com
-Human Design, www.jovianarchive.com
-Lisa Brown, www.awakeningtoremembering.com
-Paul McCarthy, Sirius Ascension