VilDu Info

VilDu Utvikling tilhører Inger AM Holyheart

VilDu Personalutvikling ble grunnlagt i 2000 og de første 15 årene var fokuset: Pedagogisk veiledning, «selvinnsikt i team og ledelse» og «Sjef, leder og venn».

Teamene har endret seg mer mot selvutvikling, spirituell intelligens og healing.

De siste årene har det var mer kunsterisk fokus og vært en lang reise innen bevisstgjøring av treenighetens samspill.

Formell utdanning: Lektor, Master i profesjonskunnskap, Pedagogisk veiledning, Ledelse som lederverktøy, Offentlig adm og ledelse, Barnehagelærer ( jobbet 10 år som styrer i barnehage).

Bedriften er nå flyttet til Sandefjord og der skal boken  «Sjelen Kaller – en reise i selvoppdagelse» omsider skrives ferdig.

Ellers er hovedfokuset å være meg selv som ; spirituell mentor / lærer / mediator / kunstner.